Onze theaterproductie kon niet tot stand komen dankzij de morele, financiële en logistieke steun van velen.

Grote dank aan…

 • De Vlaamse Overheid en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei voor de financiële steun
 • De Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei voor de begeleiding van dit project
 • De cultuur- en gemeenschapscentra: CC De Poloter Ternat, CC De Meent Alsemberg, CC ’t Vondel Halle, GC Het Koetshuis Roosdaal, CC Westrand Dilbeek, GC Warande Liedekerke, waarmee het fijn samenwerken is
 • De vele tientallen medewerkers, acteurs, muzikanten en zangers die maandenlang het beste van zichzelf hebben gegeven om dit theaterproject te doen slagen
 • De technische ploeg van CC De Ploter voor de technische bijstand
 • De gemeente Liedekerke voor het ter beschikking stellen van ‘Het Oude Arsenaal’ voor het maken en de opslag van ons decor
 • Erfgoed Rausa (Roosdaal) waar de kiem van het project werd gelegd en voor de praktische steun bij de opstart
 • De Sint-Maartensgilde Gooik voor het ter beschikking stellen van hun repetitielokaal voor de zangers en muzikanten
 • Anne van Herreweghen voor het ontwerpen van ons logo
 • Karel Van Mander, Katrien Lichtert, Leen Huet, Felix Timmermans, Harold Van de Perre en andere auteurs die ons inspireerden
 • Rob Vonck voor het taaladvies en de inspiratie voor de ‘konijnenfrettersscène’
 • Koen Arijs voor het ontwerp van de flyer
 • De Galmaardse videoclub die ervoor zorgde dat wie er niet kon bij zijn, de voorstelling toch kan (her)beleven
 • De toneelverenigingen Kamer van Retorica De Waag Liedekerke, Toneel Tijl Ternat, Weredi Lot en NTT Tollembeek
 • Het Liedekerks Heemkundig Genootschap voor het gebruik van de tunieken
 • De verhuis- en opbouwploeg o.l.v. Karel Van Overdijn en de firma De Rijck – De Moor voor het vele transport tussen de centra
 • Alma Platteau en Leen Martein als tekstvolgers
 • Filip Callewaert voor het schilderen van de monumentale triptieken
 • Onze sponsors Rabobank, Argenta Ternat, Timmermans, Delhaize Groot-Bijgaarden en Josse Locus